شکایت از شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) انجام شده که ۱۸۰ مورد آن ها مربوط به کم ف

سازمان نقاشی ساختمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به تازگی آمار شکایات درج شده در سامانه ی ۱۹۵ درباره ی کم فروشی اینترنت در سال ۹۵ را به تفکیک اپراتورهای همراه و ثابت اعلام کرد در این گزارش، ۱۰۹۰ شکایت از شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) انجام شده که ۱۸۰ مورد آن ها مربوط به کم فروشی اینترنت بوده است احمدرضا نخجوانی، نقاشی ساختمان در رشت مدیرعامل گروه شرکت های شاتل، به گزارش منتشرشده واکنش نشان داد و در راستای برطرف ساختن ابهامات موجود در این گزارش، اعلام کرد:هیچ کم فروشی صورت نگرفته است جدول منتشرشده با استناد به شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ بدون توضیحات و جزییات دقیق بوده و تنها بر اساس یکی از شاخص هایی تنظیم شده که درصدنقاشی ساختمان در مشهد شکایت مرتبط با مصرف اینترنت در کل شکایات است همین شرایط نیز ابهامات جدی در اذهان عمومی ایجاد کرده است منطق مطرح شده پشت این جدول آن چنان ضعیف است که شرکت هایی با چهار هزار یا ۱۵ هزار شکایت در شرایط به مراتب بهتری از شرکتی مانند شاتل قرار دارند که تعداد شکایت کاربرانش به سامانه ۱۹۵ با حدود نقاشی ساختمان در شیراز ۱۰۰۰ شکایت کمتر از ۰ ۱ درصد کل کاربرانش بوده است اگرچه در بررسی های بعدی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز هیچ کدام از این شکایت ها محق دانسته نشده است بر اساس اظهارات نخجوانی، شاخصی که در این جدول منتشرشده تعداد شکایات به تنهایی یا تعداد شکایت ها به نسبت کاربران اپراتورها را نادیده نقاشی ساختمان در کرج گرفته است او تأکید می کند که در چنین شرایطی و با این روش ارزیابی، یک اپراتور می تواند برای اینکه اوضاع بهتری در این شاخص داشته باشد، تلاش کند شکایات بیشتری درباره ی مسائلی غیر از موضوع مصرف اینترنت را در سامانه ی ۱۹۵ ثبت کند! نخجوانی در ادامه به رد موضوع کم فروشی توسط وزارت ارتباطات اشاره نکات کاربردی نقاشی ساختمان می کند و می گوید: در صحبت هایی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم، این عزیزان نیز منکر موضوع کم فروشی شده اند و منطق اعلام این نتایج را بیشتر در راستای شفاف سازی اعلام کرده اند چه آن که این وزارتخانه تأکید کرده است که اگر کم فروشی اتفاق افتاده بود، به جای انتشار جدول با اپراتور کم نقاشی ساختمان در اندیشه کرج فروش بر اساس قانون برخورد می شد مدیرعامل شاتل در ادامه در رابطه با شاخص های ارزیابی موفقیت یک اپراتور در بازار می افزاید:از دیدگاه ما بهترین شاخص هایی که می تواند موفقیت اپراتور در سرویس دهی مناسب به مشتریان نشان دهد، شاخص هایی همچون سهم بازار، نرخ ریزش کاربران و درصد شکایت کاربران به نسبت نقاشی ساختمان در تبریز کل کاربران یک اپراتور است که دست کم در مورد شرکت شاتل قضاوت در خصوص کیفیت سرویس دهی را به کاربرانمان واگذار می کنیم از سوی دیگر خوشبختانه ما اپراتوری بوده ایم که در چند سال گذشته موفق به دریافت تندیس سیمین حمایت از حقوق مصرف کننده از وزارت صنایع شده ایم وی بحث های مطرح شده در خصوص کم فروشی نقاشی ساختمان در تهران و عدم توجه به حقوق مصرف کننده را مرتبط با بازارهای انحصاری، اقتصاد دولتی یا اشتراکی می داند و بر این باور است که در بازاری که ۱۷ شرکت پروانه دریافت کرده اند، کم فروشی و بی توجهی به حقوق مصرف کننده معنایی نخواهد داشت؛ چرا که اگر یک شرکت به حقوق مصرف کننده توجه نکند و سرویس بی کیفیتی در اختیارش نقاشی ساختمان در اصفهان بگذارد، کاربر امکان انتخاب یک اپراتور دیگر را با راحتی و آزادانه دارد نخجوانی مهم ترین مسئولیت نهادهای نظارتی را جلوگیری از شکل گیری انحصار می داند و تأکید می کند که با ایجاد فضای رقابت دیگر نیازی به نگرانی در خصوص کم فروشی یا بی توجهی به حقوق مصرف کننده وجود نخواهد داشت

/ 0 نظر / 15 بازدید