برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی

برنامه بروبچ (تست اجرا و گویندگی) به گزارش ، شاید مهمترین تمایز بین بنگاه های دیجیتال زاد1 و شرکت های موروثی افراد، مجموعه داده یا منابع آنها نیست بلکه تعهد در ارائه توصیه های دقیق و قابل پیگیری به مشتری وجه متمایز آنها محسوب میشود. موتورهای توصیه گر Recommendation engines با تحلیل رفتار کاربر خود، اقدام به پیشنهاد مناسبترین اقلام داده، ا عات، کالا و... میکنند. این سیستم رویکردی است که برای مواجهه با مشکلات ناشی از حجم فراوان و رو به رشد ا عات ارائه شده و به کاربر خود کمک میکند تا در میان حجم عظیم ا عات سریعتر به هدف خود نزدیک شوند. در عصر جدید حجم فراوان و رو به رشد ا عات روی وب و اینترنت، فرآیند تصمیم گیری و انتخاب ا عات، داده یا کالاهای مورد نیاز را برای بسیاری از کاربران دشوار کرده است. این موضوع، انگیزه ای شده است تا محققان را وادار به پیدا کردن راه حلی برای رویارویی با این مشکل اساسی کند. سیستم توصیه گر قادر به تشخیص و تفکیک اقلام باکیفیت و بی کیفیت، در ارائه پیشنهاد برای یک موضوع یا کالا است. موتورهای توصیه گر سازمان ها را وادار میکنند تا درحالی که بزرگتری برای مشتریان شان خلق میکنند، به طور اساسی در مورد نحوه تست رادیویی شبکه تلویزیون اینترنتی کسب بزرگتر از داده هایشان دوباره بازبینی کنند. به عبارت دیگر، آنها یک واسطه و مکانیزم فوق العاده برای تغییر مدیریت سنتی به نوین هستند.پیشنهاد من به شرکت هایی که آرزو دارند یا تلاش میکنند خلاقانه شکاف دیجیتال را از بین ببرند، ایجاد سریع موتورهای سفارش است. digital divide یا شکاف دیجیتالی نابرابری های موجود میان های مختلف جهان است که از چگونگی بهره گیری آنان از تکنولوژی ا عات و ارتباطات در جهت توسعه و اجتماعی ناشی میشود. از توصیه گرها استفاده کنید تا بینش بهتری نسبت به مشتریانتان به دست آورید و آنها نیز ا عات بهتری نسبت به شما به دست آورند.نبوغ واقعی توصیه گرها از فرصت شان برای ایجاد چرخه های مطلوب کسب و کار virtuous cycles ناشی میشود: هر چه افراد بیشتری از آنها استفاده کنند، بیشتر مند میشوند و هر چه مندتر شوند، افراد بیشتری از آنها استفاده میکنند. توصیه گرها دائما از .تجربه کاربران میآموزند و بهبود مییابند. به این معنا که سازمان ها نیز میتوانند مدام از توصیه گرها بیاموزند و بهبود یابند. توصیه گرها پلت فرم های دیجیتال برای چرخه های مطلوب هستند.طبق تجربه من، مدیریت موروثی نقش توصیه گرها را در ایجاد نوآوری تست دوبله حضوری استاد منانی و تغییرات فرهنگی

نادیده میگیرد. آنها با موتورهای توصیه گر بیشتر به عنوان ابزاری برای فروش های تجارت الکترونیک و تدابیر یابی نگاه میکنند تا به عنوان گذاری های مهم در پلت فرم های چرخه مطلوب.توصیه ها به جای اینکه به عنوان یک منبع تجدیدپذیر برای بهبود دیدگاه مشتری و دیدگاه خودشان دیده شوند، به عنوان تکنیکی برای فروش بیشتر آنلاین دیده میشوند. این سازمان ها با چرخه های مطلوب در ذهنشان طراحی نمیشوند. شرکت های پلت فرم2 برای حل مشکلات در چرخه های مطلوب گذاری میکنند؛ شرکت های سنتیتر برای حل مشکلات در بهبود فرآیند گذاری میکنند. process improvement یا بهبود فرآیند، به معنای شناسایی، تحلیل و بهبود فرآیندهای کسب و کار موجود در خلال یک سازمان برای بهینه سازی و تطابق با داردهای جدید کیفی است. به عنوان مثال در یک شرکت تجهیزات چند میلیارد یورویی، مدیران فروش ، یابی و نگهداری به سادگی نمیتوانستند تصور کنند که یک کاتالوگ هوشمند آنلاین همه آن چیزی بود که آنها و مشتریان شان نیاز داشتند. آنها با خود گفتند بیایید سریعتر و سادهتر جست وجو کنیم. بیایید ن آنچه مشتریان به دنبالش هستند را برای آنها آسانتر کنیم. بنابراین آنها چنین تست دوره دوبله حضوری - استاد شروین قطعه ای کاری کردند. استنباط و فرض آنها این بود که مشتریان میدانستند چه میخواهند. شناسایی الگوها و هم گی های خرید که میتواندبه صورت الگوریتمی پیشنهادها یا جست وجوهای بیشتر را القا کند چاره اندیشی دیرهنگام بود. ذهن ها تنها زمانی تغییر کرد که یکی از رقبا و دو شرکت از بزرگترین فروشندگان تکمیلی دست دوم ، توصیه گرهای خود را آغاز کردند. فروشندگان تکمیلی دست دوم یاvalue-added reseller شرکتی است که ویژگی ها یا خدمات را به محصول موجود اضافه میکند و سپس آن را به عنوان یک محصول یکپارچه میفروشد. شرکت مذکور خیلی زود دری که در حقیقت بسیاری از مشتریان شان نمیدانستند چه میخواهند. توصیه های آنلاین، از ارائه های فروش متمایز بود و مسیری فوق العاده پیش روی مشتریان گشود. جست وجو پیشنهادها را بهبود میبخشد؛ پیشنهادها موجب بهبودی جست وجو میشود. یک نمایندگی فروش این شرکت یک توصیه گر نگهداری و اصلاح محتوا، شامل ویدئو را روی سایت خود فرستاد که به مشاوره محصول و خدمات بپردازد. این ه فروش سایت خود را برای نظرات منتخب مشتریان باز کرد. گرچه این ه فروش از عرضه کننده بزرگتر خود بسیار کوچکتر بود، اما سایت توصیه محور آن 50 برابر بیشترترافیک تست تخصصی بازیگری تلویزیون وب داشت. از همه مهمتر، عرضه کننده نیز اذعان کرد که این ه فروش معمولا در مورد وضعیت

و خریدهای برنامه ریزی شده ا عات بیشتری دارد.یکی از توسعه دهندگان وب شرکت میگوید در آن زمان تصور نمیکردیم که یک موتور توصیه گر ضروری باشد. در واقع، بازدید اخیر سایت تایید میکند که توصیه های شرکت اندکی بیشتر از توصیف های کاتالوگ است که از طریق لینک منتشر میشود. این شرکت اکنون برای رسیدن به برتری در تلاش میکند. در مقابل، یک شرکت خدمات مالی با مشاوران-روبات robo-advisers ، سریعا دری که مشتریانش چیزی بیشتر از صرفا مشاوره های خوب میخواهند؛ آنها انتظار توصیه های مالی دارند که به آنها توانایی و قدرت بدهد. این کار مکالمات داخلی ایجاد کرد؛ مکالماتی که این شرکت هرگز قبلا نداشته است. تیم مشاور-روبات از خودش پرسید شرکت آمازون چه کار میکند؟ به عنوان مثال، آیا باید این مشاور-روبات پیشنهادهایی مانند آمازون بدهد؟ این تیم طراحی از طریق صدها مدل آزمایشی بررسی کرد که چگونه بهترین توصیه ها را ارائه دهد.این شرکت خدمات مالی به سرعت دری که مشاور-روبات آن باید یک پلت فرم پیشنهاد باشد؛ هر چه افراد بیشتری از آن استفاده کنند، توصیه ها تست دوبله حضوری استاد چنگیز جلیلوند بهتر خواهند شد. تمرکز مشتری بسیار مهم و کلیدی بود. مشاور-روبات باید جست وجوی این پیشنهادها را ساده و آسان کند. چرخه مطلوب باید در آن شکل بگیرد.تیم مشاور-روبات دری که موفقیت به داده های بیشتر و دسترسی نیاز دارد. به عنوان یک شرکت موروثی بزرگ با صدها محصول منظم، با داده هایی که در سراسر بنگاه پراکنده هستند، این شرکت به لحاظ عملیاتی منزوی بود.توصیه گر مشاور-روبات تبدیل به فرصتی برای تسهیل همکاری متقابل بین گروه های محصول و مدیران فناوری ا عات شده است؛ مدیرانی که قبلا هرگز ارتباطی نداشتند.گروه های متعددی در برابر درخواست های ا عات و همکاری تیم مشاور-روبات مقاومت کرده و عقب نشینی کردند. اما سازمان بر همکاری همه افراد پافشاری کرد. چرا؟ او به عنوان مدیر ارشد مالی به من گفت ما اکنون میدانیم که این چیزی است که آینده ما شبیه آن خواهد بود. ما میخواهیم داده ها را در سراسر سیلوها به اشتراک بگذاریم. ما باید فرآیندهای دیجیتال داشته باشیم که از سوی مشتریان و نه فقط افراد خودمان داده محور هستند. توصیه گر مشاور-روبات تبدیل به الگو و آزمونی برای دگرگونی دیجیتال این شرکت شد. این امر یک پیشرفت سازمانی، عملیاتی و فرهنگی و نه تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو فقط یک پیشرفت دیجیتالی را پیش روی ما میگذارد. بدون تعارف، توصیه گرها بهترین وسیله برای دگرگونی دیجیتال هستند. آنها همه سوالات و چالش های درستی را که هر نوآور

باید در مورد رفع شکاف دیجیتال داشته باشد، میپرسند.آنها سازمان ها را وادار میکنند تا در مورد هماهنگی فرآیند کمتر فکر کنند و بیشتر در مورد چرخه های مطلوب به تفکر بپردازند. دیجیتالی شدن به این معنا نیست که تنها فناوری ا عات را بهبود داده وترفیع دهید، بلکه نیاز به بازبینی اصول کسب و کار دارد. در اینجا پنج توصیه برای سازمان هایی که برای رفع شکاف دیجیتال تلاش میکنند آورده شده است: میخواهیم پیشنهادهای ما شبیه چه باشد؟ توصیه گر را بازتولید نکنید. مشتریان شما تجربه پیشنهاد شبیه آمازون راترجیح میدهند یا شبیه نت فلیکس را؟ شاید توصیه های محتوای کورا Quora یک وبگاه پرسش و پاسخ است که کاربران میتوانند سوال بپرسند و پاسخ دهند و ویراستاری کنند یا Stack Overflow به سریعترین شکل را اضافه کنند. Stitch Fix و Pinterest انواع متفاوت تجربیات پیشنهاد بصری و منتخب ارائه میدهند.شما باید نگرش های پیشنهادی را جست وجو و تجربه کنید که به بهترین شکل های برند سازمان شما و تجربیات تست اجرای صحنه و مجری گری کاربر را بازتاب دهد.هیچ کمبودی از توصیه گرها در دنیای واقعی برای رقابت با آنها و نوآوری وجود ندارد. به طور مشابه، هیچ کمبود نرم افزاری به خصوص نرم افزار متن باز نیز وجود ندارد. open source به نرم افزارهایی میگویند که افراد میتوانند در کد منبع آنها تغییر ایجاد کرده یا اشکالات احتمالی آنها را رفع کنند. اینکه سازمان شما چگونه باید تجربه توصیه و تجربه کاربر را ادغام و تنظیم کند یک چالش محسوب میشود. میخواهید از تجربه پیشنهاد چه چیزی یاد بگیرید؟ شرکت هایی مانند آمازون، نت فلیکس و کورا، از ردیابی نحوه مشاهده، پیروی و بی اعتنایی کاربران به پیشنهادها، ا عات کیفی و دیدگاه های چشمگیری به دست میآورند. چگونه میخواهید طبق آنچه از تجربه مشتری آموخته اید عمل کنید؟ آیا میخواهید به طور متفاوت قیمت گذاری کنید؟ محصولات و خدمات را بهتر دسته بندی کنید؟ ویژگی ها و قابلیت های خاصی را اضافه یا حذف میکنید؟ بخش های نوظهور مشتری را شناسایی میکنید؟ ارائه ها را شخصی سازی میکنید؟ ایده های نوآورانه را آزمون میکنید؟ چه معیارهایی بیشتر مهم هستند: تعهد یا جست وجو؟توصیه های کاملا ساختاری ه، ا عاتی که آنها میخواهند را فراهم میکنند. تعیین کنید که میخواهید تست دوبله (کارتون) پیشنهادهای شما چه نوع یادگیری برای شما فراهم کند. چگونه میتوانیم چرخه پیشنهادهایمان را مطلوبتر کنیم؟ پاسخ به دو سوال اول مشخص میکند که چه نوع داده هایی را برای شروع توصیه گر نمونه اولیه نیاز خواهید داشت. اما آیا

مجموعه داده ها، الگوریتم ها و تعاملات وجود دارند که بتوانند چرخه مطلوب را بهبود ببخشند؟ آیا توصیه گر شما باید یک گزینه کلیک برای چت را برای تسهیل یک ارتباط بین فردی ارائه دهد؟ آیا ممکن است نظرات و بازبینی های منتخب قابل اندازه گیری را به تجربه مشتری اضافه کنند؟ آیا میتوانید از مشتریان بپرسید که آیا پیگیری های ایمیلی یا کاغذهای سفید روی محصولات یا خدماتی میخواهند تا بتوانند علایق خود را بیان کنند؟ آیا یک پیوند لینکدین منطقی به نظر میرسد؟موتورهای توصیه گر تنها در مورد پیشنهادها نیستند؛ آنها پلت فرم هایی هستند که توانایی تعامل ا عات دیجیتالی را دارند. با طراحی متناسب، این تعاملات برای مشتریان شما و برای خودتان ایجاد میکنند. چرخه های مطلوب میتوانند مطلوبتر و مندتر باشند. در یک سال چه چیزی را باید بیشتر توصیه کرد؟ همان طور که توصیه گران مطلوبتر و مندتر میشوند، فرصت ها برای پیشنهادهای نوآورانهتر، بیشتر تست دوبله غیرحضوری استاد اکبر منانی میشود. شرکت های تولیدی میتوانند هم خدمات خود و هم خدمات شخص ثالث را ارائه دهند؛ شرکت های خدماتی میتوانند محصولات را پیشنهاد دهند.نگاه کنید که چگونه آمازون طیف وسیعی از محصولات و خدمات خود را به فرمت های چندگانه پیشنهاد دسته بندی میکند. ا عات و داده های بیشتر به ناچار نه تنها به پیشنهادهای بهتر بلکه طیف های وسیعتری از توصیه ها منجر میشود. این امر البته به این گی دارد که شما میخواهید چه چیزی یاد بگیرید و چگونه میخواهید چرخه های مطلوب خود را رشد دهید. توصیه گران در همه جا حضور دارند محدود کردن توصیه گران به حوزه تجارت الکترونیک اشتباه است. همان طور که سرویس هایی مانند کورا، Stack Overflow و لینکدین تصدیق میکنند، توصیه گران میتوانند چیزی بیش از پیشنهاد محصولات و خدمات برای مشتریان انجام دهند؛ آنها میتوانند محتوا، مشاوره و ا عات برای تصمیمات ارائه دهند. چرا توصیه گرانی ایجاد نکنیم که به تیم های جدید محصول پیشنهاد کنند؟ در مورد توصیه گران برای شرکا و کانال های کسب و کار چطور؟ پیشنهاددهندگان میتوانند هر جایی که افراد نیاز به پیشنهاد و مشاوره دارند، مفید و کاربردی باشند. چرخه های مطلوب نباید تنها به مشتریان تعلق داشته باشند. تست گویندگی خبر هر جا که دیجیتالی شدن و داده ها به وفور وجود دارند، باید قدرت و پتانسیل برای توصیه گران وجود داشته باشد. بهترین پیشنهاد برای قادر ساختن دگرگونی دیجیتال، توانا ساختن دگرگونی دیجیتال پیشنهادها است. پی نوشت: 1. born digital اص حی است که برای توصیف نسلی که پس از رواج

های دیجیتال مانند رایانه ها، تلفن های همراه و اینترنت تولد ه و با آنها بزرگ شده اند، به کار میرود. 2. Platform company شرکتی است که یک گروه گذاری خصوصی، وقتی از طریق مالکیت در یک یا جدید گذاری میکند، آن را به عنوان نقطه شروع برای مالکیت در همان حوزه میبیند. منبع: HBR امسال نیز پس از نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صدای مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری را به رخ جهانیان کشیدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران را برای خدمت بیشتر و بهتر به و تلاش برای رفع مشکلات پیشروی ایشان، یادآور شد. این روزها یکی از دغدغه های اصلی، نگرانی هایی است که برخی از هموطنان گرامی با آن مواجه هستند و آن مشکلی است که به واسطه اهمال و بی مسئولیتی یک یا چند تعاونی ایجاد و آنها را دچار آسیب تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - حضوری و خسران کرده است. این موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوی دستگاه های ذیربط به ویژه مرکزی است موضوعی که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائیه، مرکزی، نیروی انتظامی و برخی دیگر مواجه و جلوهای از جدیت و تلاش برای صیانت از را نمایان ساخت. هرچند این حضور مسولانه در مواردی با این سوال مواجه شد که چرا مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای متوقف وارد میشود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظیفه ای است که قانون و بر عهده مرکزی قرار داده است. بر این اساس در صورت توقف یا ورشکستگی یک مؤسسه اعتباری که از محل جمع آوری سپرده های فعالیت میکند مرکزی در کنار مرجع محترم قضایی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از جابجایی و یا حیف و میل دارایی های واحد متوقف یا ورشکسته انجام میدهد. معمولا دادگاه در اینگونه موارد از نظرات کارشناسی مرکزی استفاده میکند. البته مسؤلیت اصلی تعیین تکلیف بنگاه های متوقف و ورشکسته که نهادهای را هم شامل میشود بر عهده مرجع قضایی است لکن مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد. حضور مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده و تست ارکستر بزرگ مدرسه عالی رسانه برای استیفای متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله فرشتگان ، مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی های این تعاونی متعلق به آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسویه

- با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف محترم تخصیص و پرداخت های الحساب را آغاز کرده است. تا به حال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تیرماه شروع و سپرده های تا ۵۰۰ ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعیین تکلیف این گروه به تدریج تعیین تکلیف سایر نیز در اولویت قرار گرفته و اعلام خواهد شد. شناسایی سایر اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان نیز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و ا عرسانی و سپردهگذاران عزیز به مرجع قضایی و مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است. همانطور که قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، تست غیر حضوری گویندگی واجرا تخصصی تلویزیون طبق قراردادهای سپرده گذاری متعاقبا به تعلق خواهد گرفت. بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان های مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات ه تعاونی های اعتبار موجبات وحدت قضایی در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق کمک شایانی خواهد کرد. درخواستهای واصله از سوی برخی از مبنی بر حضور نماینده ای از سوی ایشان در هیئت تصفیه نیز در دست پی گیری است و در صورت عدم مغایرت قانونی و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد. در پایان به تمامی سپردهگذاران اطمینان میدهم که مرکزی با معاضدت مسولین محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم شورای برای استیفا و بازستاندن آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهد بود. ان شاالله. ولی الله سیف به گزارش ، وزیر در این نشست با اشاره به وضعیت در شروع به کار یازدهم تصریح کرد: یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در شرایط بسیار خطیر و بود. به دلیل مشکلات ساختاری انباشته از گذشته، اجرای تست غیرحضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) سیاست های نادرست و تحریم های ظالمانه ای که بر ما تحمیل شد، شرایط بسیار ناپایدار بود و با نوسانات شدیدی در های روبه

بودیم. به گفته طیب نیا در آغاز به کار یازدهم شرایط پیچیدهتر هم شده بود، چراکه در تامین مالی خود هم مشکل داشت و شرایط از همه سال های بعد از انقلاب بدتر بود. وزیر با بیان اینکه در این شرایط برای رفع مشکلات دو اولویت را در دستور کار خود قرار داد، افزود: اولویت کوتاه مدت ایجاد ثبات در عرصه کلان بود که به دلیل مجموعه اقداماتی که صورت گرفت و همچنین همراهی و صبوری م، تاحدی توانستیم بر این شرایط سخت فائق آییم و تاحدی ثبات حاصل شد، در نتیجه این اقدامات تورم تک رقمی، آرامش در ها برقرار شد، رشد مثبت شد و شاخص های روند رو به رشدی پیدا کرد؛ هرچند این میانگین رشد شایسته ملت نیست و نمیتواندموجب اشتغال جوانان و پاسخگوی نیازهای میو رفاه جامعه باشد، اما باورم این است که ثبات در برقرارشده است. هم با حضور 40 خود در انتخابات نشان دادند که به و امید دارند. وی درباره اولویت دوم با اشاره به اینکه رفع مشکلات ساختاری و نهادی نیازمند برنامه های اصلاحی بلندمدت است، اظهار کرد: در این مورد دوازدهم باید اجرای برنامه های ساختاری را تست بازیگری سینما و تلویزیون در دستور کار قرار دهد. وزیر در ادامه سخنانش به دو مشکل عمده در اشاره کرد و گفت: این دو مشکل عمده، بودن و نفتی بودن است. وی افزود: در ما عمده از محل نفت حاصل میشود و در قالب بودجه به تزریق میشود. به باور وی، مشکلات و مشارکت اندک بخش خصوصی در به همین موضوع بازمی گردد. طیب نیا در ادامه گفت: نفت به تنهایی یک نعمت است که نحوه و کیفیت استفاده از منابع نفتی آن را به بلای منابع تبدیل میکند. وزیر اظهار کرد: وجوه حاصل از فروش نفت، نیست بلکه واگذاری دارایی به حساب میآید. نفت یک دارایی بین نسلی است و اگر این دارایی را فروختیم، حق نداریم برای نسل حاضر مصرف کنیم، بلکه باید آن را برای نسل آتی گذاری کنیم. وی افزود: تاسیس صندوق توسعه ملی و واریز نفت به این صندوق راهکاری است که میتوانددر این مسیر راهگشا باشد و به شدن نفت کمک کند. به گفته طیب نیا، با واریز نفت به صندوق توسعه ملی و گذاری این ، نقش بخش خصوصی هم در تقویت میشود. از نظر وی لازمه این کار این است که در بودجه اصلاحات اساسی به عمل آید و سهم نفت در بودجه ملی به صفر برسد. باید هزینه های جاری خود را از محل ها و نه از

فروش دارایی های خود کسب کند. ازنظر وی بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه نه با تورم میتوان مقابله برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی کرد و نه با کسادی در بلندمدت. وزیر یازدهم همچنین بر ایجاد مالیات گیری شفاف و کارآمد برای افزایش تاکید کرد و آن را شرط لازم برای مقابله با بیماری هلندی و افزایش گذاری و مقابله با تورم دانست. طیب نیا در ادامه بر افزایش صادرات غیرنفتی نیز تاکید کرد و گفت: سهم بالای صادرات نفتی و های ناشی از آن درتراز تجاری و های هم یکی دیگر از مشکلاتی است که برای حل آن باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و نیازهای خود را این گونه تامین کنیم تا به نفت وا ه نباشیم زیرا صادرات غیرنفتی هم میتوانداین وا گی و آسیب پذیری را مرتفع و هم زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارآیی فراهم کند. بنابراین باید به توسعه صادرات به عنوان یک ه جامع نگاه شود و همه لوازم توسعه غیرنفتی را فراهم کنیم. از نظر وی، وقتی صادرات هدف اصلی ما است پس باید در سیاست های خارجی، و آن را مبنا و هدف خود قرار دهیم. طیب نیا با بیان اینکه فکری بسیاری از افراد در هنوز سیاست جایگزینی واردات است، تصریح کرد: سال ها است که استراتژی جایگزینی واردات را کنار گذاشته ایم اما هنوز در فکر مدیران ما وجود دارد و باید تلاش زیادی بکنیم تا در سیاست گذاری های خود به صادرات غیرنفتی توجه کنیم. وی تاکید کرد: راه خروج تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ( غیر حضوری ) از تکانه های خارجی و های نفتی ایجاد سالم از طریق مالیات و افزایش صادرات غیرنفتی و نیازهای است. وزیر مشکل ساختاری دیگر را بودن دانست و گفت: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور درمان بیماری بودن تصویب شد اما این سیاست ها به درستی اجرا نشد، به باور وی این قانون، قانون کاملی است که همه ابعاد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در آن و در سیاست های ابلاغی مقام معظم دیده شده، اما در عمل فقط به بخشی از آن توجه شده است. طیب نیا در ادامه بر لزوم اصلاح محیط کسب وکار و اصلاح روند واگذاری ها برای اجرایی شدن درست این سیاست ها تاکید کرد و گفت: اگر محیط مناسب برای بخش خصوصی فراهم نشود صرف واگذاری، مشکل را حل نمیکند و رتبه 120 محیط کسب وکار به هیچ وجه شایسته ما نیست. وی افزود: اگر میخواهیم با بیماری بودن مقابله کنیم باید دو رویکرد بهبود محیط کسب وکار و واگذاری بنگاه های

را هم زمان انجام دهیم. اما قطعا اولویت اول ما، اصلاح محیط کسب وکار باید باشد؛ چراکه فعال وقتی گذاری میکند که بازدهی مناسبی کسب کند. اما هزینه های مبادله ای به دلیل محیط کسب وکار نامناسب به فعالان تحمیل میشود و مانع از فعالیت آنها خواهد شد. در اولویت بعدی باید واگذاری ها درست صورت گیرد تست دوره اجرای استیج واستند آپ و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. رئیس شورای گفت وگوی و بخش خصوصی در ادامه سخنانش در مورد روند واگذاری ها در یازدهم گفت: بیشترین فشاری که در چهار سال گذشته به ما وارد شد در حوزه واگذاری ها بود. یک دیدگاهی در میان مدیران وجود دارد که اگر بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار کنند فاتحه آن بنگاه خوانده شده و کارش تمام است و تنها شیوه مدیریت، مالکیت و مدیریت است. طیب نیا افزود: گرچه خیلی هم بی ربط نیست چراکه در گذشته، بیشتر یا به بخش خصولتی واگذار شده یا اگر به بخش خصوصی واگذار شده، چون شرایط بخش خصوصی مناسب نبوده در نتیجه واگذاری هم ناموفق بوده است. چراکه اگر محیط کسب وکار مناسب نباشد و مدیران را انتخاب کند و انحصارات وجود داشته باشد، طبیعی است که در این فضای نابرابر بخش خصوصی هم کارآیی لازم را نخواهد داشت. به باور وزیر ، باید واگذاری ها درست باشد؛ این تفکر مدیران هم اصلاح شود که با واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی کارآیی بنگاه کاهش پیدا میکند. طیب نیا تصریح کرد: اگر همزمان با واگذاری مالکیت، مدیریت را هم واگذار کنیم، حتما نتیجه مثبت خواهیم گرفت. طیب نیا افزود: براساس آماری که ما داریم تا سال 92، حداکثر 16-15 درصد واگذاری های اولیه به بخش خصوصی بوده است و 56 تست حضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) درصد واگذاری ها به خاطر رد دیون بوده است. وی تاکید کرد: در یازدهم مطلقا رد دیون نداشتیم و تنها دو مورد بوده که در قبل مصوب شده بود که یکی از آنها واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد که تاکید بود و با وجود مخالفت مجبور شدیم واگذار کنیم و دومی واگذاری 500 میلیارد به تامین اجتماعی بود که در قبل انجام شده بود اما واگذاری اسنادش را ما انجام دادیم. وزیر همچنین در مورد سهام عدالت هم گفت: با فروش سهام عدالت نه تنها چیزی به دست نیاورده بودند بلکه از طرفی هم 62 شرکت بزرگ در در وضعیت بلاتکلیفی بودند. برای بهبود این اوضاع ما طرحی را آماده کرده ایم که به خواهد رفت. طیب نیا افزود: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم

میتوانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و در ماه آینده ضمن آزادسازی این سهام، سود آن نیز به 49 مشمول پرداخت خواهد شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق نیز درباره واگذاری ها گفت: آقای طیب نیا در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی هم حاضر شد و رنج های فراوانی کشید و ما شاهد بودیم، اما متاسفانه در مجموع هیچ کس از عملکرد خصوصی سازی راضی نیست، چراکه مسائل و مشکلات هیات واگذاری باعث شد به رغم همه تلاش های او، نه تنها نتیجه مطلوب که نتیجه آنچنانی حاصل نشود. معاون قوه تست غیرحضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو قضائیه نیز در این خصوص اظهار کرد: تصدی گری های باید به بخش خصوصی داده شود تا فشار از روی دوش بخش خصوصی برداشته شود یعنی بخش خصوصی اگر خود امور را اداره کند هزینه هایی غیر از هزینه های جاری به بخش خصوصی فشار نمیآورد. نوروز کهزادی ادامه داد: استقلال مرکزی هم به نفع آینده است چرا که این استقلال میتواندبه پاسخگویی مرکزی به منجر شود و البته یکی از اجزای اصلی رشد هم بهره وری است. رئیس کمیسیون در مورد عملکرد در حوزه واگذاری ها گفت: در حوزه واگذاری به بخش خصوصی دو اتفاق باید در پیگیری میشد که یکی ساماندهی سهام عدالت بود که کارگروهی از سال ١٣٩٣ در وزارت تشکیل شد، اما به موانعی برخورد کرد. موضوع دوم هم این بود که ۹۰ درصد واگذاری هایی که طبق اصل ۴۴ انجام شده، مدیریت آنها هنوز در دست است. رضا پورابراهیمی اضافه کرد: از طریق این واگذاری ها اکنون وزارت رفاه تبدیل به جداگانه شده و از طریق نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، بر نهادهای واگذار شده مدیریت میکند. در حال حاضر بر اثر واگذاری های نادرست، دارایی های بخش خصوصی را اداره میکند و پاسخگو هم نیست. رئیس کمیسیون با بیان اینکه بزرگترین واگذاری باید صندوق تامین اجتماعی باشد، گفت: این صندوق متعلق به سندیکای کارگری تست سمپل و کارفرمایی است اما اکنون یکجانبه از سوی اداره میشود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای هم در این نشست در مورد واگذاری ها به بخش خصوصی گفت: همه مجموعه باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند و برای افزایش نقش بخش خصوصی عزم جدی داشته باشند، درحالی که بعضی وزرا و دستگاه های اجرایی راغب به این کار نیستند و اعتقادی به این موضوع ندارند. امیدواریم در این زمینه تلاش جدی کند. طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش مشکلات را مورد توجه قرار داد و گفت: ما مشکلات زیادی دارد. با کمبود منابع

و حل این مشکل با شعار، نقد و زیر سوال بردن مدیریت ها امکان پذیر نیست. باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا اصلاح شود. به گفته وی، افزایش ها از تاح یک پروژه مهمتر است و بر آن تقدم دارد. وزیر درعین حال از پیشرفت در یازدهم صحبت کرد و گفت: به سبکی که الان وجود دارد، نداشتیم و این نوظهوری است. طیب نیا در ادامه به اولویت های وزارت در مورد اشاره کرد و گفت: اولین اولویت ما تامین مالی بخش خصوصی بود. ساماندهی های و نه خلق و ایجاد های جدید برای و تامین کسری بودجه اولویت های دوم و سوم ما بود. وزیر گریزی هم به بودجه ریزی زد و گفت: منشأ اصلی بی ثباتی کلان بودجه است؛ برای اینکه بتوانیم با تورم مب ه کنیم تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون باید ساختار بودجه ریزی را اصلاح کرده و بودجه ریزی عملیاتی را در دستور کار قرار دهیم. طیب نیا در پایان افزود: عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر میشود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با بودن و نفتی بودن مقابله کنند. وی ادامه داد: تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در درون هم انسجام و هم گی وجود داشته باشد تا بتوان براساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات به پیش رفت. در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کمیسیون اظهار کرد: یکی از اشکالات وارد بر یازدهم افزایش سهم نفت در بودجه است، چراکه ما به واسطه تحریم ها توانسته بودیم سهم نفت را در بودجه به ۲۵ درصد برسانیم که در سال ۹۶ باز هم به ۳۵ درصد افزایش . اما در حوزه مالیات کار بزرگی انجام داد و رسیدیم به جایی که از ۳۴۶ هزار میلیارد بودجه ، ۱۱۶ هزار میلیارد یعنی حدود ۳۵ درصد سهم مالیات بوده که این قابل تقدیر است. لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این نشست گفت: طی دوره فعالیت یازدهم ثبات نسبی در های و مالی شاهد بوده ایم. باوجود همه مشکلات نظم و انضباطی نسبی در وجود داشت در حالی که در گذشته افزایش نرخ و مشکلات تامین منابع را تجربه کرده بودیم. به گفته تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان لاهوتی، اگر امروز بخش خصوصی شورای گفت وگو را جایگاهی برای حل مشکلات خود میداندبه برکت حضور و تلاش وزیر در شورای گفت وگو است. همچنین قائم مقام مرکزی هم درباره ساماندهی غیرمجاز گفت: مشکل غیرمجاز مشکل یازدهم نبود و این از آغاز

80 رشد کردند. اکبر کمیجانی افزود: ساماندهی های و رونق از اوایل کلید خورد، اما تنگنای مالی و کلان مانع از انجام اصلاحات ساختاری شده است. راهکارهایی دیده شده اما به دلیل محدودیت مالی، چندان توفیقی حاصل نشده است که امیدواریم در دوازدهم این امر انجام شود. در پایان این نشست شافعی به نمایندگی از بخش خصوصی با اهدای لوح، از تلاش های طیب نیا در مسند وزارت امور و دارایی قدردانی کرد. یونهاپ گزارش داد: کانگ کیونگ وها وزیر امور خارجه کره جنوبی، روز یکشنبه در جریان اجلاس آسه آن با همتای کره شمالی خود یعنی ریونگ هو دست داده است. کانگ از ری خواسته پیشنهاد سئول برای مذاکرات به منظور کاهش تنش ها در شبه جزیره کره را بپذیرد و مذاکراتی درمورد دور جدید ملاقات خانواده های جداشده کره ای انجام دهد. وزیر امور خارجه کره شمالی در پاسخ گفت: با توجه به وضعیت ف که در آن کره جنوبی با برای افزایش فشار بر کره شمالی همکاری میکند، چنین پیشنهادهایی صادقانه تست بازیگری نیست. کانگ اما بر صداقت کره جنوبی تاکید کرده و بار دیگر از پیونگ یانگ خواست تا وارد مذاکرات شود. این اولین ملاقات مقام های دو کره در سطح اعضای کابینه از زمان به قدرت رسیده مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی در ماه مه است. این ملاقات یک روز بعد از آنکه شورای امنیت سازمان ملل تحریم های جدیدی ه کره شمالی وضع کرد، برگزار شد. پیشنهاد مذاکره در حالی به پیونگ یانگ داه شد که کره شمالی روز دوشنبه متعهد شد تا علاوه بر تقویت زرادخانه اتمی خود انتقامی هزار برابر سختتر ه داشته باشد و به تحریم های سازمان ملل که به دلیل آزمایش موشک های بالستیک پیونگ یانگ است، پاسخ دهد. به گزارش رویترز، هشدار کره شمالی دو روز پس از آن مطرح شد که شورای امنیت به اتفاق آرا تحریم های جدیدی برای مجازات کره شمالی در نظر گرفت که شامل منع صادرات زغال سنگ و سایر مواد به یک میلیارد دلار میشود. نیکی هیلی، سفیر در سازمان ملل متحد قطعنامه پیش نویس ش را بزرگترین ه تحریم های ه کره شمالی توصیف کرد. کره شمالی در بیانیه ای این تحریم ها را نقض شدید حاکمیت این خواندو علت آن را توطئه برای منزوی و خفه کردن خودش دانست. در بیانیه پیونگ یانگ آمده است: تحریم های سازمان ملل متحد هرگز نمیتواند مان را وادار به مذاکره بر سر برنامه اتمی تست دوره دوبله ( استاد منانی ) یا کناره گیری از تقویت قابلیت های هسته

ما کند. به نظر میرسد کره جنوبی سیاست چماق و هویج را در پیش گرفته است. این از یکسو در مانیل پیشنهاد مذاکره میدهد؛ اما ازسوی دیگر، روسای جمهور و کره جنوبی در تماسی تلفنی درباره همکاری و اعمال فشارهای حداکثری ه کره شمالی توافق کردند. مون جائه این در گفت وگوی تلفنی با دونالدترامپ گفت: کره جنوبی نمیتوانداجازه بروز یک جنگ دیگر در شبه جزیره کره بعد از جنگ سال ۱۹۵3 – ۱۹۵0 را بدهد. به گزارش تهران در آخرین ساعات معاملات روز گذشته با رشد اندک 28واحدی به کار خود پایان داد. معاملات نیز کماکان در سطحی پایینتر از 100 میلیارد قرار داشت که حاکی از کمبود نقدینگی در است. بررسی روند شاخص طی مدت اخیر نشان میدهد که در چهار دوره شاخص کل تحت تاثیر برخی خبرهای مثبت به سوی سطح مقاومتی 81 هزارو 537 واحد حرکت کرده؛ اما از رسیدن به این سطح ناکام بوده است. در این گزارش دلایل ناکامی شاخص کل از تداوم رشد بررسی شده است. موج سواری و نگاه کوتاه مدت بسیاری از ، رفتار به دور از تحلیل بزرگان حقیقی و مدیریت آنها در برخی از سهم ها، خرید و فروش تکلیفی ها و ناهماهنگی نقدینگی با اندازه از مواردی است که در زمینه ناکام ماندن شاخص سهام از صعود بیشتر مطرح میشود. در برخورد تست دوبله غیرحضوری استاد شروین قطعه ای با نیمه کانال 81 هزار واحدی شاخص کل تهران طی هفته های گذشته چهار بار به سمت سطح 81 هزار و 537 واحدی حرکت کرده است و در هر بار نیز از رسیدن به این سطح ناکام مانده است.با موج های مثبتی که در هفته های اخیر شکل گرفت این انتظار میان بسیاری از فعالان وجود داشت که با این حجم از خبرها، تعداد روزهای صعودی بیش از اینها ادامه داشته باشد. اما باوجود حجم قابل توجهی از رخدادهای مثبتی که وجود داشت، نتوانست سطح مقاومتی مذکور را بشکند. از سوی دیگر رفته رفته و حجم معاملات کاهش و سهام بار دیگر طعم کمبود نقدینگی را چشید. موضوعی که این روزها در اعداد و ارقام کلان به خوبی مشهود است. در برخی موارد معاملات به نحوی پیش رفت که با انتظارات همخوانی نداشت. در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. عبور از اخبار مثبت یکی از این موارد مربوط به انتظارات از بازگشایی نمادهای پالایشی بود. در گزارش های پیشین نیز بیان شد بازگشایی نمادهای پالایشگاهی که با وجود تحولات اخیر در نرخ گذاری از سوی شرکت پالایش پخش برای این مثبت یابی میشد،

اثر بسیار ملموسی برروند کلی داشته باشد. عنایت نرخ گذار در پالایشی زمینه تعدیلات مثبت قابل توجهی در نمادهای زیر مجموعه این گروه را فراهم کردند. علاوه بر این اخیرا برخی تست دوبله حضوری استاد شروین قطعه ایشرکت های این گروه توانستند با انعقاد قراردادهای مهم با های خارجی سطح فعالیت های خود را در آن سوی مرزها افزایش دهند. این موضوع نیز بر روند معاملات گروه پالایشی اثر جدی نداشت. کارشناسان یکی از علت این کم اقبالی را مربوط به روند گذشته این شرکت ها بیان میکنند. به نظر میرسد مشکلاتی که طی سال های 92 و 93 برای این شرکت ها رخ داد کماکان در اذهان باقی مانده و باعث شده آنها با احتیاط بیشتری از کنار این سهم ها عبور کنند. مشابه این موضوع هفته اخیر در خودرو نیز قابل رویت بود. خبرهای خوب برای این به خصوص با عقد بزرگترین قرارداد خودرویی با شرکت رنو در هفته اخیر نتوانست تکان جدی به شرکت های این بدهد. بسیاری از نمادهای خودرویی تنها در یک روز مانده به ثبت این قرارداد مورد اقبال گران در قرار گرفتند. به طوری که گروه خودرو طی روز مزبور علاوه بر اینکه بیشترین رشد را میان صنایع به ثبت رساند، عنوان بیشترین روزانه را نیز به خود اختصاص داد. موضوعی که نشان از کوچ قابل توجهی از حجم نقدینگی به این

/ 0 نظر / 3 بازدید