کارگاه تخصصی گویندگی و اجرا با حضور محمدعلی اینانلو

چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن به گزارش ایسنا، صندوق های گذاری آسمان آرمانی سهام شرکت سبدگردان آسمان، نقش جهان کارگزاری اردیبهشت یان، آرمان اندیش شرکت مشاور گذاری آرمان آتی و نیکوکاری ایتام برکت شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا، بهترتیب در گروه صندوق های قابل ETF ، در سهام ، مشترک مختلط و مشترک با ثابت بالاترین رتبه را گویندگی و اجرا دررادیو و تلویزیون کسب کردند. طی تیرماه سال ۱۳۹۶، در گروه صندوق های قابل ETF بهترتیب آسمان آرمانی سهام شرکت سبدگردان آسمان، سپهر کاریزما سبدگردان کاریزما و شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه کارگزاری فیروزه آسیا بیشترین بازدهی را به خود اختصاص دادند. شایان ذکر است، صندوق های آرمان اندیش شرکت مشاور گذاری آرمان آتی، کوثر شرکت کارگزاری و معدن برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی و آسمان خاورمیانه شرکت سبدگردان آسمان در گروه صندوق های مختلط بهترین عملکرد را براساس بازدهی ماهانه داشته اند. گروه صندوق های در سهام نیز شاهد بالاترین بازدهی در صندوق های نقش جهان کارگزاری اردیبهشت یان، کارگزاری پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان و آسمان یکم شرکت سبدگردان آسمان بود. شایان ذکر است، طی تیرماه ۱۳۹۶، دوره آموزش اجرا صندوق های نیکوکاری ایتام برکت کارگزاری تدبیرگران فردا، توسعه نیکی مشاور گذاری نیکی گستر و گنجینه الماس پایدار شرکت سبدگردان الماس بهترین های گروه صندوق های با ثابت هستند. این گزارش حاکی است که پنج صندوق برتر تیرماه ۱۳۹۶ فارغ از شاخصترکیب دارایی ها شامل صندوق های نقش جهان کارگزاری اردیبهشت یان، کارگزاری پارسیان شرکت کارگزاری کلاس فتوشاپ پارسیان، آسمان آرمانی سهام ETF شرکت سبدگردان آسمان، آسمان یکم شرکت سبدگردان آسمان و امین آوید شرکت کارگزاری امین آوید است. علاوه بر تثبیت هسته ای مان، بسیاری از موانع رشد و توسعه را که وضع تحریم ها برای مان ایجاد کرده بود از سر راه برداشت که برای اهل انصاف نمونه های آن روشن است. به تحمیل تحریم ها ه در حوزه های انرژی حجم ، انواع و رنگ صدا در گویندگی و اجرا و دوبله شامل نفت و گاز و و همچنین حمل ونقل چون کشتیرانی بازرگانی و کشتیرانی نفتکش و هواپیمایی و بسیاری

از حوزه های مشابه پایان داد و آنها را لغو کرد، تحریم هایی که آثار عینی مخرب آن در بسیار محسوس بودند. امید است که این روند مثبت به رغم همه حسادت ها و فشارها از سوی دشمنان به لطف الهی ادامه یابد. با در نظر گرفتن موقعیت تست اجرای صحنه و مجری گری ویژه در سطح منطقه، فرصتی استثنایی برای مان جهت ایجاد روابطی راهبردی با همسایگان به ویژه عراق فراهم کرده است. طلیعه شکست داعش در عراق و سوریه، بار دیگر به خوبی ثابت کرد که قدرت نه ابزاری برای اعمال سلطه بر دیگر ملت ها بلکه عاملی برای ایجاد و تثبیت صلح و امنیت در منطقه است. اگر امروز در آستانه دومین سال حصول چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن ، این توافق کماکان محور توجه در سطح جهانی و منطقه ای است، این به دلیل محکم بودن مبانی و اصول بنیادین این تفاهم است. حتی که با روی کار آمدنترامپ با قاطعیت اعلام میکرد که به محض روی کار آمدن این توافق را پاره خواهد کرد، کماکان از اقدام ه ناتوان بوده است و به رغم تمامی لفاظی ها و بدعهدی ها درمجموع مجبور بوده است به تعهدات اساسی خود کارگاه سه روزه گویندگی و اجرا در تلویزیون در عمل کرده و رسما هم اعلام کند که تا رسیدن به یک یابی دقیق به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد و این در شرایطی است که با وجود تمامی مخالفت ها، ابایی از نقض برخی از تفاهم های دوجانبه و چندجانبه مهم نداشته و ندارد. با وجود مخالفت ها احداث دیوار مرزی با را آغاز کرد، توافق پیشین اوباما با کوبا را که توافقی تاریخی خوانده شد، تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - حضوری یکجانبه نقض کرد و شدیدتر از همه به طور یکجانبه از توافق تغییر آب و هوایی پاریس خارج شد. رئیس جدید از زمان آغاز مباتانتخاباتی خود شدیدترین حملات را ه آغاز کرده بود. وی را بدترین تفاهم طول تاریخ خوانده و قول داده بود که آن را اجرا نخواهد کرد. اما برخلاف

این لفاظی ها در چند مرحله حساس که باید تصمیماتی بسیار کلیدی گویندگی و اجرا در تلویزیون برای ادامه حیات میگرفت، به تعهدات خود پایبند ماند. اولین مرحله ضرورت صدور دستور برای ادامه توقف اجرای آن تحریم هایی بود که باید راس چهار ماه در صورت عدم صدور دستور جدید دوباره به اجرا درمی آمد و این بی شک نقض بود. این مقطع، مرحله ای بسیار حساس بود. کافی بود فقط رئیس جمهوری با تمدید دوباره توقف اجرای تحریم ها موافقت نمیکرد، برنامه بروبچ (تست اجرا و گویندگی) اما توافق کرد و اجرای تحریم ها دوباره متوقف شد. مرحله دوم زمانی بود که براساس مصوبه قبلی کنگره ، باید طی ارسال گزارشی به کنگره پایبندی یا عدم پایبندی به اجرای تعهدات خود در را اعلام میکرد. در این مرحله نیز رسما پایبندی به را به کنگره اعلام کرد. مرحله سوم تصمیم به همراهی یا عدم همراهی با توافق جهانی در تایید اجرای اقدامات درخصوص شویی تست دوره اجرای استیج واستند آپ یا حداقل ت ق اقدامات محدود کننده بین المللی ه بود. این اقدام با آنکه اقدامی مستقیم در رابطه با اجرای نبود، ولی میتوانست اجرای در صحنه عمل را با چالشی بسیار بزرگ مواجه کند. در اجلاس اخیر گروه ویژهترتیبات مالی که با هدف اجرای موثر مقررات مقابله شویی و تامین مالی در والنسیا اسپانیا تشکیل شد، نهایتا با توافق جمعی اعضا دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - اصفهان برای ت ق اقدامات مقابله جویانه با همراهی کرد. این تصمیمات با توجه به مواضعی که رئیس جمهوری این در دفعات متعدد ه اتخاذ کرده از مشکلترین تصمیمات بوده است. اما مهمترین دلیل همراهی با جامعه جهانی یکپارچگی مواضع تمام متحدان به ویژه اروپا و اعضای دائم شورای امنیت در ضرورت حفظ به عنوان مهمترین دستاورد دیپلماسی است و این خود ما را شعری از بانو مریم شیرزاد با اجرای خودشان در خندوانه به این امر رهنمون میسازد که بر پایه های محکمی استوار است که خود این مبانی ضامن تداوم اجرای آن است. اما بی شک اجرای با چالش های مهمی هم روبه رو است. با

وجود آنکه به طور مشخص تا این لحظه خلاف صریح تعهدات بنیادین خود اقدام نکرده است اما تداوم سیاست های خصمانه درخصوص به نوعی حزم و احتیاط در جامعه و شرکت های بزرگ تجاری و های بین المللی گویندگی و اجرا تخصصی رادیو برای ورود به کار و مالی با طرف های انجامیده است. این وضعیت در تعارض آشکار با تعهدات ها براساس است، چراکه آنها را به اقدامات موثر با هدف عادی ساختن روابط با متعهد کرده است. در همین چارچوب تصویب لایحه سنای اگر به تصویب نمایندگان و امضای رئیس جمهوری برسد، اقدامی است که فارغ از مفاد آن که تعارض یا عدم تعارض آن با نیاز به بررسی دقیقتر دارد، بی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون شک باعث ایجاد فضایی در تعاملات و تجاری با میشود که به هر روی مانع از بهره مندی کامل از منفعت های میشود. و دیگر اعضای موثر باید به هر صورتی که شده جلوی این اقدامات را بگیرند. آنها بهتر از همه میدانند که برای اتخاذ اقدامات متقابل دست ه نیست. در نهایت اینکه توافقی بین المللی و چندجانبه است و همان طور که هیچ نمیتواندبه صورت یکجانبه گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - پیشرفته 2 نسبت به آن تصمیم بگیرد، حفظ آن نیز به تعهدی از سوی تمامی اعضا نیاز دارد. به گزارش تهران در آخرین ساعات معاملات روز گذشته با رشد اندک 28واحدی به کار خود پایان داد. معاملات نیز کماکان در سطحی پایینتر از 100 میلیارد قرار داشت که حاکی از کمبود نقدینگی در است. بررسی روند شاخص طی مدت اخیر نشان میدهد که در چهار دوره شاخص کل تحت تاثیر برخی خبرهای مثبت به سوی کارگاه تخصصی گویندگی و اجرا با حضور محمدعلی اینانلو سطح مقاومتی 81 هزارو 537 واحد حرکت کرده؛ اما از رسیدن به این سطح ناکام بوده است. در این گزارش دلایل ناکامی شاخص کل از تداوم رشد بررسی شده است. موج سواری و نگاه کوتاه مدت بسیاری از ، رفتار به دور از تحلیل بزرگان حقیقی و مدیریت آنها در برخی از سهم

ها، خرید و فروش تکلیفی ها و ناهماهنگی نقدینگی با اندازه از مواردی است که در تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون زمینه ناکام ماندن شاخص سهام از صعود بیشتر مطرح میشود. در برخورد با نیمه کانال 81 هزار واحدی شاخص کل تهران طی هفته های گذشته چهار بار به سمت سطح 81 هزار و 537 واحدی حرکت کرده است و در هر بار نیز از رسیدن به این سطح ناکام مانده است.با موج های مثبتی که در هفته های اخیر شکل گرفت این انتظار میان بسیاری از فعالان وجود داشت که با این حجم از خبرها، تعداد روزهای اجرا در تلویزیون صعودی بیش از اینها ادامه داشته باشد. اما باوجود حجم قابل توجهی از رخدادهای مثبتی که وجود داشت، نتوانست سطح مقاومتی مذکور را بشکند. از سوی دیگر رفته رفته و حجم معاملات کاهش و سهام بار دیگر طعم کمبود نقدینگی را چشید. موضوعی که این روزها در اعداد و ارقام کلان به خوبی مشهود است. در برخی موارد معاملات به نحوی پیش رفت که با انتظارات همخوانی نداشت. در ادامه به برخی از تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو آنها اشاره میشود. عبور از اخبار مثبت یکی از این موارد مربوط به انتظارات از بازگشایی نمادهای پالایشی بود. در گزارش های پیشین نیز بیان شد بازگشایی نمادهای پالایشگاهی که با وجود تحولات اخیر در نرخ گذاری از سوی شرکت پالایش پخش برای این مثبت یابی میشد، نتوانست اثر بسیار ملموسی برروند کلی داشته باشد. عنایت نرخ گذار در پالایشی زمینه تعدیلات مثبت کارگاه اجرای صحنه و استیج - بهنام تشکر قابل توجهی در نمادهای زیر مجموعه این گروه را فراهم کردند. علاوه بر این اخیرا برخی شرکت های این گروه توانستند با انعقاد قراردادهای مهم با های خارجی سطح فعالیت های خود را در آن سوی مرزها افزایش دهند. این موضوع نیز بر روند معاملات گروه پالایشی اثر جدی نداشت. کارشناسان یکی از علت این کم اقبالی را مربوط به روند گذشته این شرکت ها بیان میکنند. به نظر تکنیک های اجرا بدون متن با حضور رامبد جوان میرسد مشکلاتی که طی سال

های 92 و 93 برای این شرکت ها رخ داد کماکان در اذهان باقی مانده و باعث شده آنها با احتیاط بیشتری از کنار این سهم ها عبور کنند. مشابه این موضوع هفته اخیر در خودرو نیز قابل رویت بود. خبرهای خوب برای این به خصوص با عقد بزرگترین قرارداد خودرویی با شرکت رنو در هفته اخیر نتوانست تکان جدی به شرکت های این بدهد. بسیاری از نمادهای خودرویی تست غیر حضوری گویندگی واجرا تخصصی تلویزیون تنها در یک روز مانده به ثبت این قرارداد مورد اقبال گران در قرار گرفتند. به طوری که گروه خودرو طی روز مزبور علاوه بر اینکه بیشترین رشد را میان صنایع به ثبت رساند، عنوان بیشترین روزانه را نیز به خود اختصاص داد. موضوعی که نشان از کوچ قابل توجهی از حجم نقدینگی به این سهم ها داشت. اما این امر تنها مختص به یک روز بود و طی دو روز گذشته بی تفاوت به این اخبار تست غیرحضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو روند نزولی در بسیاری از نمادهای این را پیش گرفته است. به عنوان مثال نماد خپارس که طی آن روز شاهد تشکیل صف با حجم حدود 11 سهمی بود، بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت. سومین مورد مربوط به روند کامودیتی ها در های جهانی و اثر آنها بر صنایع کالامحور است. شرکت های – فلزی علاوه بر اینکه در گزارش های سه ماهه عملکرد بسیار قابل قبولی را به جا گذاشتند، تحت تاثیر رشد قیمتی تست حضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) مناسب در های جهانی نیز بودند. بررسی نمودار شاخص این گویای این موضوع است که مسیر رشد های این سهم ها با شتاب کمتری نسبت به قبل ادامه دارد. این موضوع در حالی اتفاق مید که قیمت مس طی روزهای اخیر به بیش از 6هزار و 400 دلار رسید و اکنون نیز در همان محدوده قرار دارد. روی نیز طی این مدت رشد های قابل توجهی را تجربه کرد و هم اکنون در کانال 2 هزار و 800 دلار قرار

دارد. دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون با توجه به سطوح قبلی قیمت این دو کالا،بسیاری بر این باور بودند که سوخت های جدیدی از های جهانی وارد شود و با روشن شدن موتور فصل جدیدی برای بسیاری از شرکت ها رقم بخورد. اما چه شد که با تمام این تحولات مثبت موج های صعود ناکام ماندو از شتاب رشد های اخیر فاصله گرفت؟ چرا از صعود بازماند؟ در این بخش میتوان به چند موضوع اشاره کرد. در بسیاری از مقاطع زمانی و طی یک سال دوره آموزش گویندگی و اجرا تلویزیون 2 اخیر به کرات دیده شد که نگرش به در سهام تغییر کرده است. نگرشی که در تمام های سهام دنیا مبتنی بر معالات میان مدت تا بلند مدت بوده، در تهران به نگاهی کوتاه مدت و موج سواران بدل شده است. بسیاری از در پی کسب سود های کوچک و آنی وارد یک سهم شده و در مدت کوتاهی خارج شده اند. موضوعی که پراکندگی در معاملات روزانه را افزایش داده و را از تحلیل تا حد زیادی دور کرده است. از این روست تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ( غیر حضوری ) که در شرایط ف بسیاری از از نگاه تحلیلی فاصله گرفته اندو عمدتا با خبرهای حاشیه ای به فعالیت در سهام میپردازند. این موضوع طی روزهای اخیر در سهم هایی نظیر پرداخت به خوبی دیده شد. بعد از عرضه اولیه این سهم استقبال از آن در حدی بود که طی روزهای متوالی در سمت خرید حضور داشتند. حال شرایط تغییر کرده است و بسیاری از حقیقی در سمت فروش فعالیت بیشتری دارند. اما موضوع دیگرتست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان که در ادامه مبحث قبل است کسب سود های کاذب با رفتار سفته بازی و مدیریت کردن سهام است. این موضوع که یکی از پایگاه های اصلی آن شبکه تلگرام است، این روزها از رونق خاصی برخوردار است. بزرگان حقیقی که با ورود به یک سهم، افراد زیادی را به سمت آن جذب میکنند و به نوعی چاق کردن سهم ها را در برنامه

خود قرار میدهند. از این رو در بسیاری از روزها دیده میشود که با شعری از بانو مریم شیرزاد با اجرای خودشان در خندوانه خرید یک سهم توسط یک شخص حجم عظیمی از نقدینگی از سوی دیگر حقیقی ها وارد میشود و دیری نمیپاید که این با کسب سود های کاذب از نماد خارج میشوند. موضوع دیگر درخصوص عملکرد بزرگ یا هاست. استراتژی این گروه از طی مدت اخیر طوری بوده است که مقدار نقدینگی از سوی آنها با اندازه هماهنگی نداشته است. ورود چه به صورت تکلیفی و دستوری از سوی نهادناظر و چه به صورت فعالیت در صندوق باعث شده بسیاری از قیمت کارگاه تخصصی اجرا با حضور رضا رشید پور سهم ها از واقعی فاصله بگیرند. علاوه بر این خرید و فروش دستوری، سهم ها را از حالت تحلیل پذیری خارج کرده و عملا جایی برای تحلیل بنیادی سهم ها نگذاشته است. اشتباهات ها کم نیست اما در این خصوص گفت وگویی با بیدگلی، کارشناس سهام داشته است. وی در ابتدا میگوید: درخصوص ناپایداری روندهای صعودی چندعامل بیرونی و درونی دخیل است. موضوع اول به نرخ جذاب اوراق در موسوم به غیر رسمی بیرون از سهام دوره آموزشی اجرای صحنه و استیج برمی گردد. برخی اوراق با سود های کلان حدود 40 درصدی باعث شده بسیاری از مخصوصا خود را از سهام خارج کنند. این موضوع باعث شده حجم جریان نقدینگی در برخلاف اتفاقات مثبت کاهش قابل توجهی داشته باشد. وی در ادامه و درخصوص رفتار حقیقی های این چنین توضیح داد: بیش از دوسال است که از تغییر نگرش نمیگذرد، که پیش از این با نگاهی منطقیتر در فعالیت میکردند، این روزها سودای کسب سودهای بزرگ دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون در کوتاهترین زمان ممکن را در سر دارند. اتفاقات و تحلیل های عجیب، فضایی را به وجود آورد تا با نوسان های کوتاه در بسیاری از سهم ها فعالیت داشته باشند. به نظر میرسد ریشه این موضوع به استراتژی فشار عرضه از سوی بازیگران بزرگ بر میگردد. فشار فروش در مقاطعی که انتظار فروش وجود نداشت، باعث

شد ریسک گذاری میان مدت برای افزایش پیدا کند و به تبع آن رفتار موج سوارانه غالب شود. بیدگلی دوره آموزشی گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) در ادامه گفت: های بنیادی و مطالعات عملی نسبت به خرید وفروش سهام بسیار کاهش ه است و با این رویه نمیتوان انتظار آینده خوبی را برای سهام داشت. در چه گذشت؟ شاخص سهام روز گذشته بعد از و خیزهای بسیار سرانجام با رشد اندک 28 واحدی 03/ 0 درصدی به کار خود پایان داد. این امر در حالی رخ داد که شاخص هم وزن با 32/ 0 درصدی مواجه شد. موضوعی که حاکی از تداوم نزول کوچکترهای در روزهای گذشته است. برهمین اساس روز گذشته دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون کماکان معاملات در سطحی کمتر از 100 میلیارد باقی ماندو در رقم 93 میلیارد به کار خود پایان داد. همچنین حجم معاملات به 362 سهم رسید که نسبت به روز دوشنبه با اندکی رشد همراه بود. روز گذشته حکشتی بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص کل گذاشت و بعد از آن شرکت های کگل و کچاد قرار گرفته اند. دیروز نمادهای فلزی توانستند بر خلاف روزهای قبل روندی روبه رشد را داشته باشند. رشد قیمت مس و دوره آموزشی اجرا در تلویزیون روی در های جهانی از مواردی بود که به نظر میرسد در رشد این نمادها اثر داشته است. این روزها که هر روز عده ای تحت عنوان مال باختگان این مؤسسه ها مقابل نهادهای رسمی تجمع میکنند،یاد نشست های سنگین شورای و اعتبار میم.نمی ‎دانم این روزها رئیس کل مرکزی شب ها چگونه به خانه میرود،چون آن روزها وقتی از نشست های شورای واعتبار به خانه میرفتم،به واسطه ا عات تکان دهنده ای که از وضعیت مؤسسه ها در شورا مطرح میشد، ،چند متن زیبا برای گویندگی - 10 شعر زیبا برای شروع گویندگی و اجرا و مجری گری ساعت سردرد داشتم و مجبور بودم قرص بخورم تا بتوانم باقی مانده شب را بخوابم. دکتر سیف و همکارانش چهار سال است در کنار همه وظایفی که بر عهده مرکزی گذاشته شده،مشغول سامان دهی صدها مؤسسه غیر

مجاز هستند و من همیشه از خودم میپرسم او و همکارانش در مرکزی چگونه بر این رنج بزرگ غلبه میکنند؟ آن چه قطعا نمک روی زخم مرکزی میپاشد،سوء استفاده از صبوری و معذوریت مدیران این نهاد در بازگویی حقایق دوره آموزش گویندگی و اجرا کودک و نوجوان و تقصیرات سازمان ها و مؤسسه های شبه و ...است. طرفه آن که نهادهای ناپیدا که بخش مهمی از ف ،مدیون فعالیت های غیر قانونی آنهاست، اکنون طلبکارانه ه مرکزی حاشیه سازی میکنند و مال باختگان احتمالی را سراغ سیاست گذار میفرستند. نمیخواهم بگویم ناظر در دوره های قبل هیچ تقصیری نداشته اما نباید اسیر تبلیغات ین و فشارهای نامرئی شد و به جای دادن نشانی مقصر اصلی،آدرس مرکزی را به زیان دیده داد. همین طور نباید دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی رادیو اسیر توهم توطئه شویم و فکر کنیم همه آن ها که این روزها تحت عنوان مال باختگان مؤسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز دست به اعتراض میزنند،گروه های فشار هستند که با هدف امتیاز گرفتن از مرکزی دست به تجمع زده اند. سرگذشت تلخی که در ادامه میخوانید، ابعاد تکان دهنده ای از مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز را برای شما روشن میکند: یک روز که برای حضور در نشست شورای و اعتبار به مرکزی رفتم،یکی دوره آموزش تخصصی گویندگی و اجرا در رادیو ۱ از قدیمیترین و سرشناسترین اعضای اتاق را مقابل در ورودی مرکزی دیدم.با این فکر که احتمالا ایشان منتظر کسی هستند،پیاده شدم تا حال و احوالی بپرسم. بعد از احوال پرسی،پرسیدم این جا چه میکنید؟ گفتند منتظر شما بودم.تعجب کردم و با ابراز شرمندگی گفتم چرابادفترهماهنگ نکردید؟ گفتند:نمی خواستم در اتاق، شما را ملاقات کنم. ایستاده به حرف های ایشان گوش کردم و بعد از مدتی احساس کردم نه ایشان و نه من،توان دوره - کلاس آموزشی مکالمه سر پایی نداریم و خواستم که درون ماشین به صحبت ها ادامه و ایشان هم خواستند تنها باشیم.از راننده خواهش کردم ما را تنها بگذارد. ماجرا از این قرار بود: یک سال پیش از این دیدار،مدیر

یکی از مؤسسه های مالی واعتباری،سراغ این تولید کننده محترم میرود و پیشنهاد میکند اگر ایشان قابل توجهی در این مؤسسه سپرده گذاری کند،سالانه 32 درصد سود دری خواهد کرد.مدیر مؤسسه قول میدهد سود را ماهانه به حساب ایشان دوره آموزش گویندگی و اجرا تلویزیون ۱ واریز کند و حتی بابت سود ماهانه هم سود 32 درصدی به ایشان پرداخت شود. محترم این سرگذشت که بیش از 5 دهه در کار تولید و صادرات بوده، خام این پیشنهاد میشود تا خودش را از گرفتاری های تولید رها کند.او که از فراز و نشیب های گری خسته شده،زمین و ماشین آلات کارخانه اش را میفروشد و پس از تسویه حساب با کارگر و کارفرما، اش را در این مؤسسه سپرده میکند. یک سال و اندی میگذرد و سرگذشت ما با محاسبه سودی که به سپرده اش تعلق گرفته،حالا دوره اجرای صحنه و استیج بیش از 70 میلیارد از مؤسسه مالی و اعتباری طلبکار است. دردناکتر از همه این که او به کارگران و کارمندان بازخرید شده اش توصیه میکند شان را در همین مؤسسه سپرده کنند و آنها هم بهره ای ببرند.تعداد زیادی از اطرافیان ایشان هم با چنین نیتی دارایی خود را در این مؤسسه سپرده میکنند و گرفتار میشوند. حالا او مانده و بر باد رفتن عایدی نیم قرن تلاش و کوشش اش که معلوم نیست چگونه و چه زمانی به دستش برسد. مال تست غیرحضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) باخته وقتی خداحافظی کرد،اشک در چشمانم جمع شد.چطور به این شر حاضر شده بود حاصل یک عمر کار و تلاشش را به باد بسپارد؟ آن مؤسسه کذایی با چه پشتوانه ای ،هم مرکزی را دور زد و هم را به دام یک بازی خطرناک کشاند؟ آن روز با تأخیر به نشست شورای و اعتبار رفتم و سخنرانی تندی ه مسببان این دمل های چرکین کردم.به دلیل سوگندی که خورده ام،نمی توانم درباره مباحث آن روز چیزی بنویسم اما خوب به خاطر دارم بعد از پایان آن نشست،روانه مطب پزشک شدم.

از سایت مدرسه عالی رسانه اخبار مرتبط
/ 0 نظر / 3 بازدید